Cooperació

Des dels nostres col·legis ens hem adaptat als canvis constants de la societat, però a més de fer-ho a nivell curricular també hem de ser capaços de canviar la forma d’impartir les classes per treure el millor de cada alumne.

Per això introduírem l’aprenentatge cooperatiu a les nostres aules, des d’Infantil fins al Batxillerat.

Amb aquesta metodologia es potencia l’aprenentatge de tot l’alumnat, no només d’aquells que tenen més dificultats, sinó també dels més autònoms i capacitats per aprendre. Ens permet un canvi d’organització, activitats i dinàmica de classe que afavoreix el procés d’ aprenentatge de cada un dels alumnes en tots els àmbits de la formació humana (educació integral).

COOPERACIÓ
Aprenentatge cooperatiu
Projecte de descoberta de l’entorn